Contact Me

Stichting Jacobus van Looy

De Stichting heeft als doelstelling de naam en betekenis van het werk van Van Looy levend te houden en onderzoek naar de verzameling te stimuleren. Zo wordt ernaar gestreefd een thematische selectie uit de collectie te maken, die meestal in de zomermaanden te zien is in de Hallen Haarlem, dependance van het Frans Hals Museum, (Grote Markt 16 te Haarlem).
                                                                      Van Looydag in de Rijksakademie, 2008 Amsterdam. Van Looydag 2008, Rijksakademie, Amsterdam

Daarnaast organiseert de Stichting voor zijn leden geregeld een Van Looydag. Tijdens deze dag wordt in een lezing of voordacht aandacht geschonken aan Van Looy of één van zijn tijdgenoten. Inmiddels is een project gestart waarbij alle brieven, die in het bezit van de Stichting zijn, gedigitaliseerd worden. Zo kunnen in de toekomst onderzoekers en andere geïnteresseerden via internet kennis maken met de omvangrijke correspondentie die Van Looy met meer en minder beroemde tijdgenoten onderhield.

Om haar werk voort te kunnen zetten is de Stichting voor een groot deel afhankelijk van de financiële steun van haar donateurs.
Mocht u geïnteresseeerd zijn in een donatie en/of een lidmaatschap, dan kunt u dit melden via onderstaand email-adres.

info@jacobusvanlooy.nl

6 reacties op Contact Me

 1. Jamie Van Looy schreef:

  Thanks for putting up this website about my great uncle.-Jamie Van Looy

 2. Bart de Rijk schreef:

  Geachte heer /mevrouw,

  Ik heb hier een schilderij van Jacobus van Looij in mijn bezit. Het betreft ‘Franse Plaggenhut”, Het is een olieverf van 40 x 52.5 en ooit in bezit van Kunsthandel Borzo geweest te ’s Hertogenbosch. Het schilderij is gesigneerd. Het schilderij willen we verkopen. Weet u wellicht waar we terecht kunnen hiervoor? Kent u wellicht het schilderij? Weet u wat een dergelijk schilderij waard kan zijn?

  Ik hoor het graag van u.

  Met vriendelijke groeten
  Bart de Rijk

 3. Frans J. M. Stokhof de Jong architect-kunstenaar schreef:

  Ik bezit een werk van Jac van Looy. Zou het aardig vinden iets meer over dit schilderij te weten te komen , kunt U me daarbij helpen ?. Het is een portret van een man ongeveer vijftig jaar met een snor. Ik heb hem ongeveer 15 jaar geleden verkocht om hem voor ,, de van looy lezing,, in Soest te kunnen tonen. Helaas is er niemand geweest die me iets verder kon helpen met het achterhalen ervan. Zondag j.l. heeft mij de heer Mark Haasnoot, van T.V. Kunst &Kits mij te kennen gegeven ,en staat garand,voor de echthei van een Jac van Looy. Kunt U me verder helpen ?. Vriendelijke groet Frans

 4. Wim van Gelder schreef:

  Om het literaire erfgoed van Gerrit Komrij levend te houden wordt jaarlijks in Winterswijk een Komrijweek georganiseerd.
  Een van de activiteiten rond deze week is de herneming van de tentoonstelling die Gerrit Komrij in 1996 samenstelde uit het depot van het Stedelijk museum.
  In samenwerking met museum Villa Mondriaan zal een deel van deze tentoonstelling uit 1996 “Kijken is bekeken worden” van 9 september 2016 tot 28 februari 2017 weer in Winterswijk getoond worden. Gerrit Komrij behandelde met zijn tentoonstelling meerdere aspecten van het beleven van Beeldende Kunst. Enkele van deze thema’s worden opgepakt en de daarbij behorende 50 kunstwerken worden vanuit Amsterdam naar Villa Mondriaan vervoerd.
  Jacobus van Looy was vertegenwoordigd in de tentoonstelling van 1996 en zal ook deel uit maken van de selectie in Winterswijk.
  De tentoonstelling zal tevens aanleiding zijn om de relatie Literatuur en Beeldende Kunst nader aan de orde te stellen. Die relatie komt aan de orde in aan aantal lezingen. Een relatie die ook de stichting Jacobus van Looy zeer aanspreekt.
  Daarnaast zal aan een tiental literatoren worden gevraagd om op een van de kunstwerken te reflecteren. Deze reflecties zullen tijdens het bezoek aan de tentoonstelling in een publicatie ter lezing worden aangeboden dan wel via een audiotour ten gehore worden gebracht.
  Dit nevenprogramma zal in samenwerking onder meer met Poetry International en het Poëzie centrum Nederland worden voorbereid.
  Voor de inrichting, vervoer en verzekering en de nevenprogramma’s van de tentoonstelling zal aanvullende financiering nodig zijn.
  Zou de stichting Jacobus van Looy inhoudelijk dan wel financieel een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van de nevenprogramma’s en daarmee aan de inhoudelijke verdieping van de tentoonstelling?
  Het zal niet verbazen dat mede door mijn achternaam de reactie van u met grote belangstelling wordt afgewacht
  Met vriendelijke groet,
  Wim van Gelder

 5. Pieter Coupé schreef:

  Beste mensen van de Stichting Jacobus van Looy,

  Voor een boek waarin Anton Korteweg schilderijgedichten bespreekt, ben ik zeer dringend op zoek naar een goede digitale afbeelding (hoge resolutie, goed voor druk) van Van Looy’s schilderij ‘Eva treurend om het lot van Abel’.
  Bij het Frans Hals Museum beschikt men alleen over een beeld in lage resolutie, dat ook op jullie website is te vinden.
  Beschikken jullie over een betere versie? En zo ja, kunnen jullie zo spoedig mogelijk bezorgen op het e-mailadres: onserfdeel@onserfdeel.be?
  Uiteraard zijn we bereid de nodige vergoeding te betalen, en we bezorgen u graag een exemplaar van het boek.

  Laat u snel iets weten?

  Vriendelijke groet,

  Pieter

 6. L.S.
  Is u iets bekend over ’n portretschildering/tekening van de musicus Alphons Diepenbrock (vriend van Jac van Looy), geschilderd/getekend door Jac van Looy?
  Wij zouden daarover graag geïnformeerd worden!
  Bij voorbaat hartelijk dank, vriendelijke groet,
  Jan de Laat, voorzitter Stichting Het Alphons Diepenbrock Fonds.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.